Nyttige oplysninger

 

Da vi mener, at aftenselskaber er en personlig og unik oplevelse, ønsker vi ikke at afholde
flere arrangementer samtidig. 

Alle arrangementer skal af kunden bekræftes skriftligt senest 8 dage efter aftalens indgåelse ved indsendelse af udfyldt og underskrevet blanket (Se link nederst på denne side) 
Endeligt og bindende couvert antal oplyses senest 8 dage før arrangementet.

 

Ved selskabes aftaler opkræves 3000 kr i resevationsgebyr. Kvitteringen for reservationsgebyr fungere som ordrebekræftelse og fratrækkes den endelige regning.

 

Ved afbestilling af selskab refunderes reservationsgebyr ikke.

Ved afbestilling mindre end 2 måneder før selskabets planlagte afholdelse opkræves en
godtgørelse på 25 % af det budgetterede selskab. 

Ved afbestilling mindre end 1 måneder før selskabets planlagte afholdelse opkræves en
godtgørelse på 50 % af det budgetterede selskab. 

Ved afbestilling mindre end 8 dage før selskabets planlagte afholdelse opkræves det fulde
beløb.

Afbestillinger skal altid foretages skriftligt.

Beløbet for afbestilling bortfalder hvis vi i mellemtiden kan afsætte dagen til et andet arrangement. 

Regningen fremsendes efter afholdelse af arrangementet.


Betalingsfrist 3 dage.

Betaling: Kontant, check eller Dankort.

 

Download blanket til bekræftelse af selskabsarrangement

Sophienholm Cafeteria | Nybrovej 401 | 2800 Kgs. Lyngby | Tlf.: (+45) 45 88 40 05